هیئت خانواده شهدا جوانان هیئت خانواده شهدای خزانه بخارائی، در تلاش اند با تاسیس این وبلاگ ارتباط مستمرشان با یکدیگر را قوام ببخشند. http://khanevade-shohada.mihanblog.com 2019-08-25T06:29:44+01:00 text/html 2014-06-09T09:01:15+01:00 khanevade-shohada.mihanblog.com ققنوس خطر... http://khanevade-shohada.mihanblog.com/post/40 <img src="http://bayanbox.ir/id/1395458835704664929?view" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"> text/html 2013-12-20T15:53:47+01:00 khanevade-shohada.mihanblog.com محب2 بیانات رهبر انقلاب امام خامنه ای در رابطه با اهمیت اربعین حسینی... http://khanevade-shohada.mihanblog.com/post/38 <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload7.ir/images/74083342719169497457.jpg"> text/html 2013-12-20T15:08:43+01:00 khanevade-shohada.mihanblog.com محب2 چهل روز گذشت... http://khanevade-shohada.mihanblog.com/post/37 <IMG style="HEIGHT: 340px; WIDTH: 549px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload7.ir/images/37549708330109803673.jpg" width=1029 height=772> text/html 2013-11-27T07:40:41+01:00 khanevade-shohada.mihanblog.com ققنوس کلنا عباسک یا زینب http://khanevade-shohada.mihanblog.com/post/36 [http://www.aparat.com/v/0BzWX] text/html 2013-11-15T06:49:32+01:00 khanevade-shohada.mihanblog.com محب2 قصه ی ما به *سر* رسید(السلام علی الراس المرفوع)... http://khanevade-shohada.mihanblog.com/post/35 <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload7.ir/images/18308160423395682089.jpg"> text/html 2013-11-01T10:18:03+01:00 khanevade-shohada.mihanblog.com محب2 بسم الله... http://khanevade-shohada.mihanblog.com/post/34 <P align=right><IMG style="HEIGHT: 324px; WIDTH: 503px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload7.ir/images/76925144007831926015.jpg" width=525 height=740></P> text/html 2013-10-06T14:09:33+01:00 khanevade-shohada.mihanblog.com محب2 عشق فقط سید علی.... http://khanevade-shohada.mihanblog.com/post/32 <IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload7.ir/images/11253209958630017233.jpg"> text/html 2013-09-27T03:37:10+01:00 khanevade-shohada.mihanblog.com محب2 كشتی شكسته ایم كه بی تاب مانده ایم http://khanevade-shohada.mihanblog.com/post/31 <IMG style="HEIGHT: 370px; WIDTH: 479px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload7.ir/images/47309818326592194006.jpg" width=592 height=839> text/html 2013-09-10T13:58:05+01:00 khanevade-shohada.mihanblog.com ققنوس دهلاویه http://khanevade-shohada.mihanblog.com/post/30 <div class="aboveUnitContent" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 14px; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); " align="right"><div class="userContentWrapper"><div class="_wk" style="font-size: 13px; line-height: 18px; "><span class="userContent"><div id="id_522f6428ef1191f35746867" class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; "><span dir="rtl">به سالکان بگویید ، آتش در خرقه زنند و از کنج حجره بیرون آیند . عرفان به پای این یادمان چکیده است . ظرف دل بیاورند ، پر کنند و ببرند . هر کس به اندازه وسعش ....!!<br><br>اینجا دهلاویه است ...!!!<br>تاجران را بگویید تجارتخانه ها را تعطیل کرده ، به اینج<span class="text_exposed_show" style="display: inline; ">ا بیایند . اینجا بازاری بی ضرر است . هر چه بیاورند به نرخ بالایی به فروش میرسد .هر چه بفروشند سود دارد . سود کلان ...!!!<br><br>اگر دل بیاورند ، جان میبرند ؛ اگر جان بیاورند ، جانان ...!!<br>به اهالی قلم بگویید ، قلم ها را شکسته و اینجا بیایند . اینجا بیایند و سرانگشت را در رمل های داغ فرو برند ، سپس به آسمان بنگرند و بگویند :<br><br>بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله .<br><br>آنگاه بر دشت روان ، بقلمی روان بنویسند :<br><br>شرح شکن زلف خم اندر خم جانان<br><br>کوته نتوان کرد که این قصه دراز است<br><br>بنویسند :<br>ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون<br>بنویسند تا ماندگار بماند خط سرخ شهادت .<br><br><br><br><br>ریشوهای با ریشه<br><br></span></span><br><img src="http://media.afsaran.ir/siyFN9_535.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div></span></div></div></div> text/html 2013-08-07T08:24:54+01:00 khanevade-shohada.mihanblog.com ققنوس خداحافظ... http://khanevade-shohada.mihanblog.com/post/29 <div align="center"><font size="4">بدرود ای بزرگترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدا<br><br>بدرود ای ماه دست یافتن به آرزوها<br><br>بدرود ای یاریگر ما که در برابر شیطان یاریمان دادی<br><br>بدرود ای که هنوز فرا نرسیده از آمدنت شادمان بودیم<br><br>و هنوز رخت برنبسته از رفتنت اندوهناک...<br></font></div><font size="4"><br></font><div id="yui_3_7_2_1_1375619474660_2621" dir="RTL" align="center"><font size="4"><span id="yui_3_7_2_1_1375619474660_2639" style="font-size:12px;"><span id="yui_3_7_2_1_1375619474660_2638" style="font-family:tahoma, geneva, sans-serif;"></span></span><img src="http://chaykhoone.ir/wp-content/uploads/%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font></div><font size="4"> </font> text/html 2013-07-31T10:31:42+01:00 khanevade-shohada.mihanblog.com ققنوس ... http://khanevade-shohada.mihanblog.com/post/28 <div class="_wk shareUnit attachmentUnit" style="font-size: 13px; line-height: 18px; border-left-width: 2px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(211, 215, 220); margin: 0px 0px 12px 2px; padding: 5px 0px 5px 8px; color: rgb(137, 143, 156); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); " align="right"><div><div class="userContentWrapper"><div><span><div id="id_51f92571366ee1d84312570" class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline; "><font color="#000000"><span dir="rtl"><br class="Apple-interchange-newline"></span></font><div align="right"><span dir="rtl">خیلی حال میده یه بچه خوشگل دنیا بیاری!</span></div><div align="right"><font color="#330033"><br><span dir="rtl"></span><br><span dir="rtl">خیلی حال میده تو کوچیکی همه جا از ادبش و تو بزرگی از اخلاق و صفا</span><br><span dir="rtl"></span><br><span dir="rtl">و صمیمیتش حرف بزنند!</span><br><span dir="rtl"></span><br><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; ">خیلی حال میده به سنین جوانی که رسید وقتی نگاش کنی دلت بره!</span></span><br><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; "></span></span><br><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; ">خوشگل،خوشتیپ،شیک...</span></span><br><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; "></span></span><br><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; ">خیلی حال میده وقتی حرف ِ امام میاد وسط دیگه بی خیال همه چیز بگه</span></span><br><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; "></span></span><br><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; ">می خوام برم و تو بگی خدا یارت مادر!</span></span><br><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; "></span></span><br><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; ">ولی از همه اینا باحال تر می دونی چیه؟</span></span><br><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; "></span></span><br><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; ">اینه که وقتی بعد چندین سال چشم انتظاری استخونای پسر خوشتیپتُ</span></span><br><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; "></span></span><br><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; ">بیارن،کفن ُبگیری سمت آسمون و آروم بگی:</span></span><br><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; "></span></span></font><br><b><font color="#CC0000"><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; "><font color="#FF0000" size="2">اللهم تقبل منا هذا القلیل .</font><br><br><br></span></span></font></b><img src="http://www.sistaniha.info/imgup/4/1351499530_4_9b46f79cd9.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div></div></span></div></div></div></div><div class="photoUnit clearfix belowUnitContent" style="zoom: 1; margin: 0px -12px; position: relative; color: rgb(55, 64, 78); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 14px; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); " align="justify"><div class="_53s uiScaledThumb photo photoWidth1" data-gt="{&quot;fbid&quot;:&quot;514254695323139&quot;}" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;E&quot;}" style="position: relative; float: left; "><a class="_6i9" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=514254695323139&amp;set=a.479631152118827.1073741827.479627398785869&amp;type=1&amp;relevant_count=1" rel="theater" style="color: rgb(59, 89, 152); cursor: pointer; text-decoration: none; "><br class="Apple-interchange-newline"></a></div></div> text/html 2013-06-24T05:52:00+01:00 khanevade-shohada.mihanblog.com محب2 یا صاحب الزمان http://khanevade-shohada.mihanblog.com/post/27 <P><IMG style="HEIGHT: 398px; WIDTH: 503px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload7.ir/images/73787479585579404867.jpg" width=484 height=419></P> <P><FONT color=#ff6666 size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">داریم از نیامدنت پیر می شویم</FONT></P> <P><FONT color=#ff6666 size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">&nbsp;از جمعه ها بدون تو دلگیر می ...</FONT></P> text/html 2013-06-19T13:43:48+01:00 khanevade-shohada.mihanblog.com محب2 سالهایی که گذشت(4)... http://khanevade-shohada.mihanblog.com/post/25 <p> <img width="1" height="1425" align="baseline" style="width: 525px; height: 329px;" alt="" src="http://upload7.ir/images/57240043727144903554.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p>بسم الله الرحمان ارحیم...</p><p>به لطف ارباب عکسای&nbsp; سال 1371 هیأت رو هم آمده کردم....</p> text/html 2013-06-18T04:03:17+01:00 khanevade-shohada.mihanblog.com محب2 یا جوون ارباب... http://khanevade-shohada.mihanblog.com/post/24 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img height="767" align="baseline" style="height: 350px;" alt="" src="http://upload7.ir/images/81330093240286672330.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; text/html 2013-06-17T13:41:59+01:00 khanevade-shohada.mihanblog.com محب2 یاد کنیم تا یادمان کنن... http://khanevade-shohada.mihanblog.com/post/23 <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span lang="FA" style='font-family: "B Narm"; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">بسم الله الرحمن الرحیم<o:p></o:p></font></font></span></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "B Titr"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">یاد کنیم تا یادمان کنن<o:p></o:p></font></font></span></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;"><b><span lang="FA" style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">انا الله و انا الیه الرجعون<o:p></o:p></font></font></span></b></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='font-family: "B Titr"; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">هر چه میان عکسها ی سالهای گذشته هیئت چرخیدم ،&nbsp;چهرهای باصفایی را<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>دیدم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>که حیفم آمد براتون اونا رو نذارم</font></font></span><span lang="FA" style='font-family: "B Titr"; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> </font></font></span></p><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='font-family: "B Titr"; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">هرچند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>ایام بسرعت باد میگذره و هر چی آدم به پایان عمر کوتاه دنیایی نزدیک میشه واقعیت رفتن برامون قابل درک تر میشه .</font></font></span></p><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='font-family: "B Titr"; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">&nbsp;خدایا خودت کمک کن همه فقط محتاج رحمت تو باشیم و بس .<o:p></o:p></font></font></span></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='font-family: "B Titr"; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">راستی به چهرها شون خوب نگاه کنید، چقدر نازنین ، چقدر بندگی خدا رو کردن و چقدر نوکری اهل بیت (ع) رو کردن،</font></font></span></p><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='font-family: "B Titr"; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"> آره یادمون باشه اون چیزی که میمونه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>خوبی هاست و الا باید رفت که رفت......</font></font></span></p><p align="right" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: right;"><span lang="FA" style='font-family: "B Titr"; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">قبل از دیدن عکسا یه صلوات برای همه ی پدرومادرهای شهدایی که در جمع ما نیستند بفرستید...</font></font></span></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font>