تبلیغات
هیئت خانواده شهدا - چهل روز گذشت...

هیئت خانواده شهدا

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

بیش از چهل منزل به دنبال سر ِ تو

از كربلا تا شام آمد خواهر ِتو

هم هِجر ِ تو هرگز نمیشد باور ِ من

هم هِجر ِ من هرگز نمیشد باور ِ تو

بی پاسبان ماندن به كوفه حق ِ من بود

وقتی نَه اكبر بود نَه آب آور ِ تو

گه از سر ِ دروازه ای، گه از درختی

از هركجا میگشت آویزان سر ِ تو

در بَزمِشان خیی غرورم را شكستند

خیلی جسارت شد به من در مَحضَر ِ تو

تو گریه میكردی برای معجر ِ من

من گریه میكردم برای حنجر ِ تو

حق ِ لب و دندانِ تو كِی خیزران بود؟!

بوسیده لبهای تورا پیغمبر ِ تو

دیدم به چشم خود كه وقتی چوب میزد

در دستِ آن ملعون بود انگشتر ِ تو

گودال و دیر ِ راهب و كُنج ِ تنور و...

با تو كجاها كه نیامد مادر ِ تونوشته شده در جمعه 29 آذر 1392 توسط محب2
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin